argumenten en geen vernielingen

Dat is wat Mr. Peeters gaarne wenst. Een discussie over GGo's met argumenten en zonder vernielingen.
Welaan dan. Gezien Europa een nieuwe gentech mais goedgekeurd heeft, schiet mijn vlam in mijn pijp. Ik ben precies in form!

- o en voor zij die nu denken "ohneenee, wordt saai, ik zen weg zenne", scroll dan even naar beneden-


Wacht, hij zei nog iets, de Peeters. Ik quote direct
"dat de Vlaamse overheid geld moet uittrekken voor de veiligheid van een wetenschappelijk onderzoek, is triest en Vlaanderen onwaardig".
Bizar.

U vindt het triest dat wij, boeren, burgers, consumenten, de veiligheid van onze voedselketen en de biodiversiteit moeten waarborgen via luide acties? En blijkbaar tonen onze acties voor een waardig leven voor alle boeren en alle mensen, aan dat wij Vlaanderen onwaardig zijn. Omdat wij verder kijken dan een grens? Een grens van een proefveld, van een land, van een continent?

U vindt het triest dat er geld moet uitgetrokken worden voor de veiligheid te garanderen van de ggovelden. Een draadje tegen de indringers. U vergat echter het draadje tegen kruisbestuiving tussen niet ggo en ggo velden, de bescherming tegen de lacunes in de onderzoeken pro-ggo en een verbod op de positieve reclame voor GGo-producten, daar is geen geld meer voor. En de kosten voor oogkleppen.


Jullie spreken over het openen van een debat, maar doen onderwijl rustig verder. De tafel heeft bij jullie blijkbaar haast. Jullie vragen van ons het bewijs dat GGO gevaarlijk zijn. Wij vragen van jullie het bewijs dat GGo's ongevaarlijk zijn. En dat heeft nog geen enkele studie onweerlegbaar kunnen aantonen. En als het om onze toekomst gaat, die jullie trachten te vernietigen, zijn wij wél onweerlegbaar.

Onschuldig tot schuld bewezen? Ongevaarlijk tot gevaar bewezen?
Wat de Franse professor Gilles-Eric Séralini met zijn onderzoek in september (de ggo-ratten) heeft bewezen wordt met een paar argumenten van tafel gesmeten.
wacht, ik zet er een paar op een rijtje. En ik ben niet de eerste.

- "Daarenboven vertoont de studie tekenen van selectieve interpretatie van bevindingen of een misleidende representatie ervan, wat strijdig is met de geldende wetenschapsethiek.
Wetenschap is interpretatie. Vanuit Wetteren communiceren ze vol trots (en de media doet lekker mee) "Wetterse ggo-aardappelen voor tweede jaar op rij bestand tegen aardappelziekte"
Ware het niet dat het eerste jaar  sarpo mira als controleaardappel werd gebruikt (dus Niet GGo) en een heel goed resultaat behaalde (dus lees: weinig significante voordelen voor de ggo aardappel), en dit jaar het zwakkere Bintje, alom bekend als zeer gevoelig voor aardappelplaag. Pas na twee oogstjaren wordt een resultaat waterdicht en een veldproef een beeje overtuigend. De testsituaties zijn veranderd tussen jaar 1 en jaar 2, en dus spreken we niet meer over eenzelfde veldproef. Maar daar wordt in alle communicatie over gezwegen. "misleidende representatie"???


- Mr. seralini heeft 'Sprague-Dawley ratten' gebruikt, een laboratoriumstam waarvan bekend is dat hij gevoelig is voor het spontaan ontwikkelen van tumoren.
Ach, het is bekend! Bizar, want het zijn net deze ratten die ook Monsanto in zijn onderzoeken heeft gebruikt. Exact hetzelfde ras. Dus nu zijn het opeens "proefonwaardige" dieren?
En Bintjeaardappelen als proef bij een aardappelplaagtest, gekend voor de gevoeligheid voor aardappelplaag. Dat is échte wetenschap?

- De dieren konden twee jaar lang ongeremd eten, terwijl net bekend is dat het aantal spontane tumoren het hoogst is wanneer dergelijke ratten zonder enige restrictie calorieën tot zich kunnen nemen.
De eerste tumoren kwamen opzetten na 3 maanden. 3 maanden. Niet pas na 2 jaar. Het onderzoek duurde 2 jaar omdat men -eindelijk- eens een relatieve tijdsberekening heeft gedaan naar de leeftijd van mensen toe.
De eerste tumoren verschenen na 3 maanden. De proeven van Monsanto -zelfde ratten, zelfde GGo en pesticide, stopt op 3 maanden.De tegenargumenten waren te verwachten, ze zijn zelfs verre van origineel. Peeters heeft het over "argumenten en geen vernielingen."Maar de argumenten die gebruikt worden om het rattenonderzoek van tafel te smijten, hebben ook een ander doel:  Seralini te vernietigen als wetenschapper. Hij is niet de eerste. Hij zal ook niet de laatste zijn.

Jullie hebben het over "argumenten en geen vernielingen" .
Het door de overheid gesponsord onderzoek maakt het pijnlijk duidelijk dat de onafhankelijke wetenschap vernietigd wordt door belangen van de grote bedrijven en geld. We hebben het hier over wetenschap mensen, iets fundamenteels.
Alle oproepen, bewijzen, argumenten, onderzoeken van boeren, imkers, wetenschappers en bezorgde burgers over de onmogelijkheid van de coëxistentie, worden boutweg genegeerd. De vrijheid vernietigd.
De toekomst gaat duidelijk maken wat deze GGo's zullen gebracht hebben. Ze hebben het zo graag over "een antwoord op de voedselcrisis" en "de vooruitgang van de landbouw". Maar waar het toe leiden zal is de vernietiging van de biodiversiteit, de  vernietiging van de boerenlandbouw, de vernietiging van de onafhankelijkheid, de vernietiging van onze voedelketen , de vernietiging van onze gezondheid. En in de toekomst kunnen we het tij niet meer keren. Dat kunnen we in het heden wel. Wacht, den smallen pikte daar een schonen quote "friends, what we do in life, echoes in eternity".


Zeg het nog eens Minister Peeters? Ik denk dat ik u misbegrepen heb. Ik hoop dat ik het misbegrepen heb.
Mvr. Oncelinx, hoort u het ook?

Oh, en u daar, de goegemeente die vond dat ik hier te veel stond te preken. Even wachten. Even denken.
Want u zou nooit een auto kopen waarvan het niet duidelijk is of ze wel veilig is. U leest naarstig test-aankoop, steeds op zoek naar wat een onafhankelijk onderzoek u vertelde wat de beste koop was. U gaat niet eten bij een restaurant waarvan u eens van een vriend van een vriend gehoord hebt dat het daar niet koosjer is. U gebruikt vaak het werkwoord "waar rook is, is vuur". U vond dat de beschuldiging van Armstrong  correct, ondanks dat hij nooit "gepakt" geweest is, want de geruchten waren er toch wel.

Misschien is mijn bovenstaand getokkel toch geen "groene jeugdigheid"?

Geen opmerkingen: