inneke spinneke


T kriebelt hier weer in alle hoekjes. Met lange zijden sluiers, glimmend in de ochtendzon.

Ienieminiklein als een vogelscheetje op de tuintafel, met duizend draadjes naar een stoelof reuzegroot, als Chef Hygienique de la Cuisine.

Allemaal welkom. Hoef ik minder vliegen te meppen.

Glimlach
Op deze druilerige dag een stuksken taart. Eentje dat een glimlach om je lippen tovert, azo lekker! Geen idee hoe het te maken, maar uw Boereken stond lang in de keuken. uw Boerinneken smekte weltevree.

Tip van de dag: Dag van de biodiversiteit

Hoezaa

Vandaag stonden allen even stil bij al wat fladdert rond ons oren, kruipt achter uw rug en groeit tussen uw tenen. Het was vandaag immers dag van de biodiversiteit. (even klikken op onderstaand logo)
Uw Boereken en Boerinneken genoten van deze dag op geheel eigen wijze: wij gingen op bezoek bij onze bijtjes en slingerende zowaar 40 kilo uit hun raten.


Naast bijtjes ook ander leven uiteraard, t'is hier immers een klein universum

Konijnen die langzaam groot worden dankzij kattenbrokken en miraculeus verdriedubbelen in aantalVarkens die goed groeien met af en toe een goei modderbadje en een knuffelOesterzwammen die met centimeters per dag hun brede parasollen vormen

En een eeuwig doodvermoeide poes


Die af en toe iets wegheeft van een panda maar zonder problemen nen "grand-écard" placeert.

Puzzelplicht

De zin van integralen is mij nog steeds een bijzonder groot raadsel. Maar het vervolledigen van puzzels van 1000-stukskes in eenzelfde wolkenblauw heeft dus wél een doel in uw verdere leven.

Probeert anders maar eens deze hoop

in dit autoken te krijgen.


Wedden dat het u lukt? Lang leve de puzzelplicht!

Veel drank, want er komt immers een feestweekend aan. En iedereen is uitgenodigd.
Kom zaterdag naar Gent, voor hun bijendag en zondag naar Zomergem voor de Kanaalfeesten. Mei laat haar blozende zonne-wangetjes terug zien dus trek er maar op uit!

Broeiend²
en dikker en dikker

Boerenstiel wordt echt een niche stiel


BRUSSEL - België telde eind vorig jaar nog 44.381 landbouwbedrijven, dat is bijna een derde minder tegenover 2000.
Van onze redacteur

'Starters in deze sector bestaan niet', zegt Francois Huyghe, adviseur bij de Boerenbond. Het is dan ook logisch dat het aantal landbouwbedrijven jaar naar jaar afneemt. 'Maar de daling was door de crisis vorig jaar wel meer uitgesproken dan de jaren voordien. Vorig jaar alleen al verdwenen 1.806 landbouwbedrijven, een daling met vier procent tegenover 2008. Zo blijkt uit de jaarlijkse landbouwenquête van de Federale Overheidsdienst Economie. In een normaal jaar daalt het aantal landbouwbedrijven met twee tot drie procent per jaar.

Het afgelopen decennium alleen al verdween bijna één op de drie landbouwbedrijven. In 2000 telde ons land nog 61.926 landbouwbedrijven. Sinds 1980 telt België zelfs 60procent minder landbouwbedrijven. Maar dat wil niet zeggen dat de landbouwsector de voorbije decennia in dezelfde mate is gekrompen. 'Landbouwbedrijven worden almaar groter. De kleinere bedrijven worden dikwijls overgenomen door grotere sectorgenoten', zegt Huyghe. Er zijn nu eenmaal landbouwbedrijven waar de volgende generatie geen zin heeft om in de stiel te stappen. Landbouwers moeten tegenwoordig ook constant investeren om hun bedrijven rendabel en concurrentieel te houden. Want echte bedrijven zijn het tegenwoordig. De tijd dat een stal met wat vee en een paar lappen grond volstaan om als landbouwer goed te boeren, zijn al lang voorbij.

100.000 werknemers minder

De schaalvergroting en de automatisering hebben ervoor gezorgd dat de landbouwsector op dit ogenblik meer dan 100.000 werknemers minder tewerkstelt dan in 1980. Nu verdienen nog altijd 83.865 mensen hun brood in de landbouw. De afgelopen tien jaar alleen al verdween een op de vijf banen in de landbouwsector. Parallel met de daling van de tewerkstelling in de landbouwsector is de spectaculaire toename van het landbouwmaterieel en het aantal tractoren.

Evenveel varkens als

Vlamingen

Vlaanderen telt dubbel zoveel landbouwbedrijven dan Wallonië. Dat er in Brussel niet veel aan landbouw wordt gedaan, zal wellicht niemand verwonderen maar toch zijn er in dit gewest 21landbouwbedrijven, goed voor 54arbeidskrachten. In Wallonië zijn de bedrijven veel groter in oppervlakte dan in Vlaanderen. Vlaamse boeren zoeken naar activiteiten waarbij de beschikbare grond minder van belang is. Het is niet voor niets dat in Vlaanderen meer dan 6,3 miljoen varkens vetgemest worden voor de slachtbank. Dat zijn er bijna evenveel als er Vlamingen zijn. In Waalse stallen zitten nog geen 400.000 varkens.

Helft België

is landbouwgrond

Wie door Vlaanderen rijdt, kan er niet omheen. Vlaanderen is dichtgebouwd. Toch op het eerste gezicht, want achter de aaneengesloten rijen huizen gaat nog heel wat open ruimte schuil. Tot op vandaag neemt landbouwgrond nog altijd ruim de helft van de totale grondoppervlakte van België in. België is in totaal 30.528 vierkante kilometer groot. De landbouwgronden nemen daarvan ruim 15.000 vierkante kilometer in. Ter vergelijking, bos is goed voor iets meer dan 7.000 vierkante kilometer en goed 6.000 vierkante kilometer van ons land is bebouwd.

Een fractie van onze economie

Ondanks de gigantische oppervlakte die de sector in beslag neemt, maakt de landbouw nog maar een fractie uit van onze economie. De sector is goed voor minder dan 1procent van ons bruto binnenlands product, de som van al wat geproduceerd wordt in ons land. Het belang in de export is groter. De landbouw is goed voor ongeveer 5procent van de Belgische export.

bron- de standaard

freggel-grot


Dit weekend werd een freggelgrot ontdektofte bijen-kunst

(eigenlijkfeitelijk iets wat de Betere Imker het liefst snel laat verdwijnen...)

Twee meisjes


en allebei zeer geconcentreerd aan het werk

Vrijdag Voedselteamdag: Kemp

Als je in België als consument door je voedingspatroon de biodiversiteit wil verhogen, dan kan je alvast rekenen op actieve tegenwerking van de overheid. In onze buurlanden (Frankrijk, Duitsland) mag voeding op basis van kemp vrij verkocht worden. Van kemp is bewezen dat het als één van de enige landbouwteelten de biodiversiteit actief verhoogt. Ondanks het feit dat we in België achteraan bengelen qua biodiversiteit, vindt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen het nodig om -uitgerekend in het Internationale Jaar van de Biodiversiteit- pionierhandelaars die kempvoeding verkopen, tegen te werken.

Ze worden erop gewezen dat ze niet in orde zijn met de administratieve regels, recent kreeg handelaar Biofresh nog te horen dat deze producten hallucinerend zijn! Ondanks het voorleggen van certificaten dat het THC-gehalte beneden de drempelwaarde ligt (het wetenschappelijk aanvaarde bewijs van het tegendeel), Montford, S. — Small E. (1999): Comparison of the biodiversity of  crops with special reference to hemp ( Cannabis sativa  L.). Journal of  the International Hemp Association Vol. 6 No. 2.worden de ondernemers op kosten gejaagd en moeten hun producten uit de rekken tot voor elk product een notificatie verkregen wordt, die eerst moet aangevraagd worden. Het is dan nog de vraag wanneer de notificatie wordt toegekend. Ondertussen worden de verse producten slecht, de keuzevrijheid van de consument voor gezonde ecologische voeding beknot, interessante afzetperspectieven voor pionierlandbouwers geblokkeerd, en kostbaar belastinggeld verspild! Al sinds eind 2008 vroegen de stakeholders uit de sector (waaronder Boerenbond, Delhaize, Bioforum, Probila-Unitrab, Wervel, Molgreen, ea..) voor een aanpassing van deze totaal achterhaalde regelgeving. In plaats van hierop snel te reageren, werd deze vraag al verschillende malen verticaal geklasseerd, en nu steekt men zelfs een tandje bij in de strijd tegen de pioniers van duurzaamheid! Op Earth day (22 april) had de betrokken Federale Overheidsdienst er wel geld voor over om paginagroot te adverteren in de dagbladen om consumenten te wijzen op het belang van de biodiversiteit! Misschien is coherentie in het beleid nog voor dit jaar dan?Bron: www.wervel.be

Enkele boeren hebben de extra administratie en controles er toch voor over. Zo zet De Zwaluw, waar wij onze biozuivel via het Voedselteam krijgen, dit jaar voor het eerst Kemp.

Hoeza!

De Boer en zijn prijsbeest

Ferm²


Ziet die spin maat, alle natuurwetten tarten, zo vlak voor het on,weer tussne twee jonge eiktwijgjes een nestje breien.


Groen groen, alles wordt groen

De seringen houden dapper vol. Appelbloesems hebben zich er al bij neergelegd. Pisseblommen laten hun zilveren pluisjes nukkig samenklitten.
Zomerokjes worden verstikt onder wollen truien. En communiekleedjes worden nog vlug van een dikke voering voorzien.
Het zit niet mee in mei.
Maar alles heeft zijn keerzijde. Heeft u al ooit zo een explosie van groen meegemaakt? Werkelijk alle soorten, tinten, kleuren en scharkeringen tooien bos en struik dezer dagen.
Bosranden wagen zich aan de illusie van dichte oerbossen vol wolven. De beuken laten hun felgroen of hun waanzinnig dieprood bladerdek weerspiegelen in hun glimmende pilaren van de stam.
En de oude eiken hebben hun jeugd hervonden wanneer ze zich tooien in het allerfriste lentegroen.

Waanzinnig. Ik zou er bekans een auto-ongeluk voor doen, door al dat staren naar het bladerdek. Lang leve Groen zo zongen de Schalkse B-Boys immers.

In dit bedrupte weer plachten uw Boereken en zijn Boerinneke ook wat tuinwerk te verrichten.
Of met de beestjes te spelenEn op koude avonden zich bij warme vriendjes aan een heerlijke Konijn met aardbei te laven.


En dit alles onder de eeuwig-minachtende blik van ons Pardoes


Die daarnaast ook nog even subtiel de eerste naai-kiem vroegtijdig tracht te smoren door haar avond toilet op het patroonpapier te beslechten.