Jaar van biodiversiteit is flop

In 2002 beloofden de wereldleiders zich toe te leggen op het behoud van de biodiversiteit in de wereld. 2010 zou het jaar van de biodiversiteit moeten zijn maar aan de teloorgang van de soortenrijkdom is nog steeds niets veranderd.

"De wereldleiders zijn er niet in geslaagd het verlies aan biodiversiteit te beperken en we hebben de druk op verscheidene ecosystemen en habitats nauwelijks kunnen verminderen", zegt Dr. Butchard van het Centrum voor Milieubehoud van het Milieuprogramma van de VN (Unep). Butchard is medeauteur van een publicatie in het dagblad Science waarin hij de aanwijzingen van recente dalingen in de biodiversiteit bespreekt. Het is het eerste artikel van een reeks waarin hij de beloften toetst van de wereldleiders om het biodiversiteitverlies tegen te gaan.

Grootste bedreiging
Deze beloften werden vastgelegd op de Conventie voor Biodiversiteit (CBD) in 2002. De bedoeling was om het biodiversiteitverlies tegen te gaan door genetische diversiteit te behouden, ecosystemen te beschermen en duurzame consumptie te promoten. Volgens de CBD-website vormt de mens de grootste bedreiging voor de biologische diversiteit.

Onze manier waarop we voedsel, water, energie en materialen consumeren zijn de grote boosdoeners. De grootste uitdaging is het aanpassen van de voedsel- en landbouwsector. Deze vormen de grootste bedreiging voor het leefmilieu. Het CBD wil dan ook dat er rekening wordt gehouden met de factor biodiversiteit in ontwikkelingsprojecten.

"Sinds 1970 hebben we het dierenbestand met dertig procent doen dalen", zegt Prof. Joseph Alcamo, hoofdwetenschapper bij het Centrum voor Milieubehoud. "Het mangrovegebied en zeewierenbestand daalde met twintig procent terwijl het koraalrif met veertig procent heeft moeten inleveren. Biodiversiteit zorgt voor het welzijn van de mens en voor duurzame ontwikkeling dus zijn dit soort verliezen onhoudbaar."

Dag van de biodiversiteit
Op 22 mei vindt de dag van de biodiversiteit plaats. Deze dag staat in teken van een goede balans tussen het behoud van de biodiversiteit en het bestrijden van armoede, waar ngo's en regeringen wereldwijd moeten naar streven de komende jaren.

"De recentste resultaten tonen dat 2010 niet het jaar zal zijn waarin een halt wordt geroepen aan het verlies van biodiversiteit, maar het jaar waarin we de stap zetten om onze inspanningen te vergroten om wat nog overschiet van onze planeet te beschermen", besluit Butchard. (ips/gb)

bron; de morgen

Geen opmerkingen: