Boerenstiel wordt echt een niche stiel


BRUSSEL - België telde eind vorig jaar nog 44.381 landbouwbedrijven, dat is bijna een derde minder tegenover 2000.
Van onze redacteur

'Starters in deze sector bestaan niet', zegt Francois Huyghe, adviseur bij de Boerenbond. Het is dan ook logisch dat het aantal landbouwbedrijven jaar naar jaar afneemt. 'Maar de daling was door de crisis vorig jaar wel meer uitgesproken dan de jaren voordien. Vorig jaar alleen al verdwenen 1.806 landbouwbedrijven, een daling met vier procent tegenover 2008. Zo blijkt uit de jaarlijkse landbouwenquête van de Federale Overheidsdienst Economie. In een normaal jaar daalt het aantal landbouwbedrijven met twee tot drie procent per jaar.

Het afgelopen decennium alleen al verdween bijna één op de drie landbouwbedrijven. In 2000 telde ons land nog 61.926 landbouwbedrijven. Sinds 1980 telt België zelfs 60procent minder landbouwbedrijven. Maar dat wil niet zeggen dat de landbouwsector de voorbije decennia in dezelfde mate is gekrompen. 'Landbouwbedrijven worden almaar groter. De kleinere bedrijven worden dikwijls overgenomen door grotere sectorgenoten', zegt Huyghe. Er zijn nu eenmaal landbouwbedrijven waar de volgende generatie geen zin heeft om in de stiel te stappen. Landbouwers moeten tegenwoordig ook constant investeren om hun bedrijven rendabel en concurrentieel te houden. Want echte bedrijven zijn het tegenwoordig. De tijd dat een stal met wat vee en een paar lappen grond volstaan om als landbouwer goed te boeren, zijn al lang voorbij.

100.000 werknemers minder

De schaalvergroting en de automatisering hebben ervoor gezorgd dat de landbouwsector op dit ogenblik meer dan 100.000 werknemers minder tewerkstelt dan in 1980. Nu verdienen nog altijd 83.865 mensen hun brood in de landbouw. De afgelopen tien jaar alleen al verdween een op de vijf banen in de landbouwsector. Parallel met de daling van de tewerkstelling in de landbouwsector is de spectaculaire toename van het landbouwmaterieel en het aantal tractoren.

Evenveel varkens als

Vlamingen

Vlaanderen telt dubbel zoveel landbouwbedrijven dan Wallonië. Dat er in Brussel niet veel aan landbouw wordt gedaan, zal wellicht niemand verwonderen maar toch zijn er in dit gewest 21landbouwbedrijven, goed voor 54arbeidskrachten. In Wallonië zijn de bedrijven veel groter in oppervlakte dan in Vlaanderen. Vlaamse boeren zoeken naar activiteiten waarbij de beschikbare grond minder van belang is. Het is niet voor niets dat in Vlaanderen meer dan 6,3 miljoen varkens vetgemest worden voor de slachtbank. Dat zijn er bijna evenveel als er Vlamingen zijn. In Waalse stallen zitten nog geen 400.000 varkens.

Helft België

is landbouwgrond

Wie door Vlaanderen rijdt, kan er niet omheen. Vlaanderen is dichtgebouwd. Toch op het eerste gezicht, want achter de aaneengesloten rijen huizen gaat nog heel wat open ruimte schuil. Tot op vandaag neemt landbouwgrond nog altijd ruim de helft van de totale grondoppervlakte van België in. België is in totaal 30.528 vierkante kilometer groot. De landbouwgronden nemen daarvan ruim 15.000 vierkante kilometer in. Ter vergelijking, bos is goed voor iets meer dan 7.000 vierkante kilometer en goed 6.000 vierkante kilometer van ons land is bebouwd.

Een fractie van onze economie

Ondanks de gigantische oppervlakte die de sector in beslag neemt, maakt de landbouw nog maar een fractie uit van onze economie. De sector is goed voor minder dan 1procent van ons bruto binnenlands product, de som van al wat geproduceerd wordt in ons land. Het belang in de export is groter. De landbouw is goed voor ongeveer 5procent van de Belgische export.

bron- de standaard

Geen opmerkingen: