fenomenaalDat vinden wij van onze Sleedoorns, onze Witte Wachters.

Als de zon placht te schijnen dan zoemen er wolken solitaire bijen, honingbijen en vliegen rond.


En dan te peinzen dat het deze struik is die op onzen boerderij in grote getale aanwezig is. dat wordt een zalig voorjaar volgend jaar!
o zo lief

5 stuks dus.


Dat zijn veel oren


en vechten voor uw eten

en heel knoddig. Stuk voor stuk.Belgie Boven

En niet alleen omdat ze lekkerder zijn, die van bij ons.

http://www.mo.be/artikel/export-van-asperges-legt-peru-droog

Nieuwe tuinmode


u gepresenteerd door Miss Braam 2011 en haar geïmporteerd Italiaans topmodel.

Zwalpend gespinDe een met bierbuik languit op de zetel, de ander zwalpend op de lappen....

Militair legplan voor Pasen

Episode 2: Terre de liens
Zoals u al doorheeft; de boerderij en de grond zijn niet onze eigendom, en zullen dat ook nooit zijn. We gaan de grond pachten en de woning huren.


De Franse organisatie Terre de Liens en de Vlaamse vzw Land in zicht hebben tot nobel doel grond te vrijwaren van speculatie, grootgrondbezitters of veel te rijke paardenboeren. Ze brengen Grond tot wat het altijd geweest is: de basis van onze voedselketen, de waardevolle partner van de boer en eigendom van niemand. We mogen blij zijn deze grond een levenlang te bewerken en er samen de vruchten van te plukken. Het is een belachelijk idee ons een stukje aarde toe te eigenen en het daarna in de weegschaal te werpen en het aan de grootste bieder te verkopen.


Na ons wordt de grond doorgegeven aan nieuwe boeren, die op eenzelfde manier zal boeren. En zo blijft de grond tot in de eeuwigheid waardevol, gebruikt waarvoor hij dient en als kostbaar goed verzorgt.Beide organisaties zorgen er ook voor dat iedereen kan bijdragen aan dit idee en dat de grond eigenlijk weer eigendom wordt van de gemeenschap. Ze doen dat dmv een investeringsfonds. Land in zicht is in volle ontwikkeling, Terre de Liens werkt er al mee sinds 2003 en, heeft op deze manier, via giften en aandelen, al een mooi budget bijeen geraapt.De gronden worden enkel verpacht aan Bioboeren of Biodynamische boeren. In Vlaanderen kennen we zo de Zonnekouter uit Machelen aan de leie. Ook de Kollebloem heeft grond via Land in Zicht. In Frankrijk zijn er ondertussen een kleine 60 boerderijen in aankoop.Deze manier van werken is een zegen voor de beginnende (bio)boer. Wij zijn niet van boerenafkomst en moeten dus zelf op zoek naar vrije grond. Zowel in Frankrijk als in België (het is een mondiaal probleem) is grond belachelijk duur. Om als jonge boer een bedrijf te starten dien je al meteen vrij kapitaalkrachtig te zijn. Gebogen onder een loden afbetalingslast wordt boeren van den beginnen overleven. Niet echt iets om meteen warm voor te lopen.
In een systeem waarbij je geen begin investering hebt krijgen we als het ware een vliegende start. We kunnen ons volop concentreren in wat we willen en waar we goed in zijn; boeren.


En daarnaast, niet minder onbelangrijk; de organisaties én de boeren die deze gronden bewerken, dragen ook een politieke boodschap mee. Er moet verandering komen in de grondenpolitiek. En duurzame landbouw moet were een maatschappelijk nut hebben. Landbouw wordt immers niet enkel op het land gevoerd. Het vertaald zich op alle niveaus, en iedereen kan (en moet) een steentje bijdragen.
U hoort het. Met een vurig brandend revolutionair hart, een zekere zin in avontuur, een goede portie realiteitszin, terend op een troepjes vrienden en familie die allemaal het hart op de juiste plek hebben en ons mede gevormd hebben tot wie we nu zijn en vooral bijzonder veel goesting gaan we dit avontuur aan.
En goed zot. Vanzelfsprekend. Gelukkig maar.


Opgefleurd met foto's uit de oude doos.

Volgende episode: Wat zijn de plannen?

Rararara

Welk struikje placht zo mooi uit te botten???


En toen....

.... was het weer van dattum. Zalig. Uw Boereken weer content.


.... barstte de lente explosief uit in onze tuin. De wilgen staan weer te zoemen in hun goudgele stralenkrans

.... Begroeven we kinders.... verplaatsten we een berg


.... werd er geoloogje gespeeld

.... deden we aan kinderarbeid. Best vermoeiend.
...werd er samengewerkt


.... bleken er plotsklaps kleine konijntjes rond te lopen.


....5 stuks en best al groot. Bij de neus genomen dus.


.... kwam monsieur Moustache terug, toog hij meteen aan het werk en bleek Marie al weer 6 weken zwanger. Waarmee ons Structureel Plan der Konijnenkweek, waarbij we mikten op 1 nestje per 3 maand, geheel en finaal naar de zak is. Schitterend.
.... kenden we dramatische gebeurtenissen op ons erf.... groeven we een lange jongen uit de grond.


.... kenden Kleine Mensen Groot Verdriet

... redden we 2 padden van een geplette dood
... verstopten we ons van de Grote Boze Wereld


... werd er gezond gedaan


... waren we bijzonder vlijtig in de keuken


... bergen taartjes en hopen trillerige PoepsimpelePuddingskes


... lieten we ons volledig gaan op een decadente fijn feest


... vierden we het 10 weken bestaan van dit Vogeltje


.... passeerden er niet alleen vluchten Kraanvogels


... en keken we met een bang hart naar wat er in de Verte aan het gebeuren is. En kunnen we er met onze beste wil niet bij hoe het zo ver komen kan.....


flying V