Voor Servaas.

Toen de zomer op zijn einde liep werd er aan varkenskoten gedacht. Samen met de mannen die hier woonden of op bezoek kwamen ging Dries aan de slag. Jelle stond in alle vroegte zich al in het zweet te werken en vake Staf sleurde onvermoeibaar strobalen, planken, machines en verlengkabels naar beneden. (en terug naar boven ook, goh, slavendrijvers wijle!).
Nu iedereen weer naar eigen haard getrokken is, staat den bouw een beetje stil. gene paniek, dat komt allemaal goed.

En kijkt: speciaal voor den Servaas een kleine fotoshow. Omdat we jullie alle 3 zo hard missen, kerels.
kijkt eens aan. den sep zou nog al een trots zijn op ons!


zicht van binnenuit; onderaan een paar planken tegen het wegstoten van de strobalen.

een muur van stro


stro tot aan het dak


en tegen het stro een bardage van kastanjehout


the man at workdakbedkking om hier een groendakje op te installeren.

dak zonder bedekking
het resultaat!

een hok dat volleig opgaat in de omgeving.  zo opgaat dat de varkens ze geen blik waardig gunnen...

argumenten en geen vernielingen

Dat is wat Mr. Peeters gaarne wenst. Een discussie over GGo's met argumenten en zonder vernielingen.
Welaan dan. Gezien Europa een nieuwe gentech mais goedgekeurd heeft, schiet mijn vlam in mijn pijp. Ik ben precies in form!

- o en voor zij die nu denken "ohneenee, wordt saai, ik zen weg zenne", scroll dan even naar beneden-


Wacht, hij zei nog iets, de Peeters. Ik quote direct
"dat de Vlaamse overheid geld moet uittrekken voor de veiligheid van een wetenschappelijk onderzoek, is triest en Vlaanderen onwaardig".
Bizar.

U vindt het triest dat wij, boeren, burgers, consumenten, de veiligheid van onze voedselketen en de biodiversiteit moeten waarborgen via luide acties? En blijkbaar tonen onze acties voor een waardig leven voor alle boeren en alle mensen, aan dat wij Vlaanderen onwaardig zijn. Omdat wij verder kijken dan een grens? Een grens van een proefveld, van een land, van een continent?

U vindt het triest dat er geld moet uitgetrokken worden voor de veiligheid te garanderen van de ggovelden. Een draadje tegen de indringers. U vergat echter het draadje tegen kruisbestuiving tussen niet ggo en ggo velden, de bescherming tegen de lacunes in de onderzoeken pro-ggo en een verbod op de positieve reclame voor GGo-producten, daar is geen geld meer voor. En de kosten voor oogkleppen.


Jullie spreken over het openen van een debat, maar doen onderwijl rustig verder. De tafel heeft bij jullie blijkbaar haast. Jullie vragen van ons het bewijs dat GGO gevaarlijk zijn. Wij vragen van jullie het bewijs dat GGo's ongevaarlijk zijn. En dat heeft nog geen enkele studie onweerlegbaar kunnen aantonen. En als het om onze toekomst gaat, die jullie trachten te vernietigen, zijn wij wél onweerlegbaar.

Onschuldig tot schuld bewezen? Ongevaarlijk tot gevaar bewezen?
Wat de Franse professor Gilles-Eric Séralini met zijn onderzoek in september (de ggo-ratten) heeft bewezen wordt met een paar argumenten van tafel gesmeten.
wacht, ik zet er een paar op een rijtje. En ik ben niet de eerste.

- "Daarenboven vertoont de studie tekenen van selectieve interpretatie van bevindingen of een misleidende representatie ervan, wat strijdig is met de geldende wetenschapsethiek.
Wetenschap is interpretatie. Vanuit Wetteren communiceren ze vol trots (en de media doet lekker mee) "Wetterse ggo-aardappelen voor tweede jaar op rij bestand tegen aardappelziekte"
Ware het niet dat het eerste jaar  sarpo mira als controleaardappel werd gebruikt (dus Niet GGo) en een heel goed resultaat behaalde (dus lees: weinig significante voordelen voor de ggo aardappel), en dit jaar het zwakkere Bintje, alom bekend als zeer gevoelig voor aardappelplaag. Pas na twee oogstjaren wordt een resultaat waterdicht en een veldproef een beeje overtuigend. De testsituaties zijn veranderd tussen jaar 1 en jaar 2, en dus spreken we niet meer over eenzelfde veldproef. Maar daar wordt in alle communicatie over gezwegen. "misleidende representatie"???


- Mr. seralini heeft 'Sprague-Dawley ratten' gebruikt, een laboratoriumstam waarvan bekend is dat hij gevoelig is voor het spontaan ontwikkelen van tumoren.
Ach, het is bekend! Bizar, want het zijn net deze ratten die ook Monsanto in zijn onderzoeken heeft gebruikt. Exact hetzelfde ras. Dus nu zijn het opeens "proefonwaardige" dieren?
En Bintjeaardappelen als proef bij een aardappelplaagtest, gekend voor de gevoeligheid voor aardappelplaag. Dat is échte wetenschap?

- De dieren konden twee jaar lang ongeremd eten, terwijl net bekend is dat het aantal spontane tumoren het hoogst is wanneer dergelijke ratten zonder enige restrictie calorieën tot zich kunnen nemen.
De eerste tumoren kwamen opzetten na 3 maanden. 3 maanden. Niet pas na 2 jaar. Het onderzoek duurde 2 jaar omdat men -eindelijk- eens een relatieve tijdsberekening heeft gedaan naar de leeftijd van mensen toe.
De eerste tumoren verschenen na 3 maanden. De proeven van Monsanto -zelfde ratten, zelfde GGo en pesticide, stopt op 3 maanden.De tegenargumenten waren te verwachten, ze zijn zelfs verre van origineel. Peeters heeft het over "argumenten en geen vernielingen."Maar de argumenten die gebruikt worden om het rattenonderzoek van tafel te smijten, hebben ook een ander doel:  Seralini te vernietigen als wetenschapper. Hij is niet de eerste. Hij zal ook niet de laatste zijn.

Jullie hebben het over "argumenten en geen vernielingen" .
Het door de overheid gesponsord onderzoek maakt het pijnlijk duidelijk dat de onafhankelijke wetenschap vernietigd wordt door belangen van de grote bedrijven en geld. We hebben het hier over wetenschap mensen, iets fundamenteels.
Alle oproepen, bewijzen, argumenten, onderzoeken van boeren, imkers, wetenschappers en bezorgde burgers over de onmogelijkheid van de coëxistentie, worden boutweg genegeerd. De vrijheid vernietigd.
De toekomst gaat duidelijk maken wat deze GGo's zullen gebracht hebben. Ze hebben het zo graag over "een antwoord op de voedselcrisis" en "de vooruitgang van de landbouw". Maar waar het toe leiden zal is de vernietiging van de biodiversiteit, de  vernietiging van de boerenlandbouw, de vernietiging van de onafhankelijkheid, de vernietiging van onze voedelketen , de vernietiging van onze gezondheid. En in de toekomst kunnen we het tij niet meer keren. Dat kunnen we in het heden wel. Wacht, den smallen pikte daar een schonen quote "friends, what we do in life, echoes in eternity".


Zeg het nog eens Minister Peeters? Ik denk dat ik u misbegrepen heb. Ik hoop dat ik het misbegrepen heb.
Mvr. Oncelinx, hoort u het ook?

Oh, en u daar, de goegemeente die vond dat ik hier te veel stond te preken. Even wachten. Even denken.
Want u zou nooit een auto kopen waarvan het niet duidelijk is of ze wel veilig is. U leest naarstig test-aankoop, steeds op zoek naar wat een onafhankelijk onderzoek u vertelde wat de beste koop was. U gaat niet eten bij een restaurant waarvan u eens van een vriend van een vriend gehoord hebt dat het daar niet koosjer is. U gebruikt vaak het werkwoord "waar rook is, is vuur". U vond dat de beschuldiging van Armstrong  correct, ondanks dat hij nooit "gepakt" geweest is, want de geruchten waren er toch wel.

Misschien is mijn bovenstaand getokkel toch geen "groene jeugdigheid"?

vEAUr den Hakon

En toen kwam een karreken op ons erf rijden en meteen dachten we aan kleine Hakon en Finneman en liep ons hart helemaal vol.
Want wat zouden die hier graag mee spelen!
Wel grote tanden hoor. Een écht monster van staal en beton
Moest van een karretje rijden. De chauffeur kon dat verbazend behendig moet ik zeggen.


Dat monster staat hier nu een week te wachten om aan het werk te togen. Ze komen ons water versterken. Het is hier nl zo zwakjes dat als de eerste op de leiding (wij dus) water tappen, dat de buren geen druppel meer hebben. Niet een beetje minder of een zielig straaltje, neje, genen druppel.
Of ook, als de eerste op de boerderij water tapt (u raadt het al, den Nico, de koeienboer, staat eerst in de rij achter de teller), heeft den anderen ook niks (en wij zijn uiteraard de pineut). Met de buren konden een een regeling treffen door tussen bepaalde uren te tappen, met de Nico was het gewoon een hopeloss geval en elke week opnieuw de waterwerkzaamheden (modderpoelen, drinkwater naar het huisje, de wasmasjien...) tijdelijk staken...
Maar kijkt, dat euvel is binnenkort ook van e baan! Hoeza!

En, fluks als we zijn, hebben we het efkes gergeld om het water meteen te laten doortrekken naar ons cabanneken. Dat gaat hier nogal eens nen luxe zijn mennekes. gohgoh.

veeel buizen voor een lange lange baan
Maar nog efkes geduld. zuid frankrijk, remember. De waterdienst kwam eerst, een maand geleden. De buizen volgden een week later. Vorige week kwam er een troepje mannekes met helmpjes kijken. deze week kwam het Monster.
We zijn er dus nog niet helemaal....maar we wachten wel efkes

GAZoiloke, we gaan eens in tkort en in tsimpel de problems proberen uit te leggen. Als het even saai dreigt te worden, lees toch verder. Het is zo belangrijk dat jullie ook weten wat hier gaande is, want het is niet alleen hier en het is te érg om het te negeren. Voor 1 keer dus een beetje een studieblogje. Kom, ge kuntet!


het waarom:
Energiecrisis, niemand ontsnapt eraan. Frankrijk "zoekt" naar alternatieve bronnen om gas te kunnen ontwinnen en zo minder afhankelijk te zijn van het dure Rusland (oa). Gaz de schiste komt opeens in de picture. Het is geen uitvinding van nu, de kennis van de gas(en olie)"voorraden", opgeslagen in de "schisten", een gesteente, is al heel erg lang gekend. Maar van in het begin werd de ontginning als onmogelijk (te duur, te laag rendement, onzinnig) geacht. Maar we zouden geen mensen zijn mochten we het onmogelijke niet mogelijk willen maken. Er werd alleen gewacht tot het juiste moment; nu dus.

Amerika ging ons vooraf, India, Bulgarije, Tunesië, Polen en China volgen ons op. Ik wijs even op een zinnetje uit een Europese commissiedinges "Het is nog niet duidelijk of er nu al grote hoeveelheden leisteengas ontgonnen worden in de EU, maar enkele lidstaten zoals Polen, Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Zweden en Groot-Brittannië bereiden zich al voor om leisteengas te ontginnen. Andere lidstaten zoals Frankrijk en Bulgarije hebben echter beslist om hun plannen voor ontginning uit te stellen"   Het is écht niet alleen hier. Mondiaal protest is van doen!!

In Americo neemt het ondertussen 17% van de totale gasontginning in.  Onze vriend Obama is ook voorstander, hij heeft nog 5 permissions toegelkend. De film "Gazland" verhaalt nochtans de tragedie in amerika. Hectaren grond vervuild waar niks meer groeien kan, drinkwater vervuild en hoogst explosief, lokale leven en economiën onbestaande. De hel op aarde dus. De oorzaken zijn gekend, de gevolgen onweerlegbaar. Maar blijkbaar is er altijd die andere kant en het "onafhankelijke energiebeleid". En klinkende munten.


Het Hoe
Er wordt eerst bepaald waar de schistes zitten. Dat is adh van geologische kaarten en onderzoeken. Adh daarvan worden er "bassins'" opgesteld die dan ontgonnen kunnen worden door een energiereus of reusje. In onze vallei heb je drie bassins net naast elkaar en dan nog een paar rond Nismes. In Parijs ligt een hele grote bassin me permis en geen haan die er naar kraait.
In die bassins doen de firma's het zelf. Ze bepalen adh avn seismisch onderzoek hoe de grondlagen lopen. Dat willen ze hier de komende  weken komen doen. met van die camions:En la Grange des Pres ligt op een kruispunt van twee van die lijnen waarin ze bodemonderzoek willen doen.Bij ons is het Mouvoil die de permis in zijn zakken heeft.  Via de link kom je op een pagina van de ardèche, de hardste tegenbeweging. In die "gazettjes" vind je heel veel info en tekeningen.
eenmaal alles in kaart kan het boren beginnen.
Hier vindt je een schematische voorstelling in het nederlands.
En Hier een lijst van de producten (pdf met naam "tableau fracturation")die ze in het boorgat spuiten, samen met een ontiegelijke hoeveelheid zoet water (20 miljoen liter per forage. Wacht. Ik zet het efkes in 'tgroot: 20.000 000 000 liter. Zoet water.). Die massa zorgt voor een chemische reactie dat het leisteen doet splijten en het gas laat vrijkomen. Waar het naar boven komt kunnen ze blijkbaar niet volledig bepalen, dus is het een beetje afwachten. Eenmaal aan de oppervlak zetten ze er een derrick boven en kan het pompen beginnen. Een foto van hoe het in America aangepakt kan worden vind je onderaan de pdf met titel "puits multiple", of in de trailer hier onder.Het water wordt dan uiteindelijk terug opgepompt maar dan weten ze niet echt wat doen met het vervuilde goedje. In America werken ze met open bassins waaruit ze het water laten verdampen. Over het gevaar dat er -logischerwijs- uitwisseling is van dit goedje met de grond bij het in en oppompen en bij het achterblijven van het vangwater e bij het foutief stockeren, wil ik zelfs niet beginnen...
En in tijden van global warming, ook niet onbelangrijk; de forages stoten bijzonder veel methaan gas uit.

De bronnen zijn niet zo groot en schijnbaar oneindig als de conventionele gasbellen. Dit is geen bel, maar een beperkte voorraad die eerder opgeslagen was in de gesteenten. Dus eenmaal op, na een aantal jaren, wordt het torentje opgeborgen en zijn ze weer weg. De grondeigenaars zijn de dupe, want de grond werd enkel gehuurd voor de tijd van de forage, niet opgekocht. De boeren worde daarvan hier verwittigd. Dat als ze even verleid worden door tijdelijk geldpotje, dat ze daarna met de shit zitten.

Oke, maar had onzen hollande niet net gezegd dat alles stop gezet was. Wel, tis te zeggen. De eigenlijke forages naar Gaz de schiste zijn verboden (7 permissen). Voorlopig. Niet afgevoerd, maar bevroren.  Maar er blijven er 39 over die niet direct onder de noemer "gaz de schiste" vallen maar wel in praktijk naar het zelfde zullen evolueren. De "onderzoeken" zijn wél nog mogelijk, als duidelijk is dat er geen "commercieel" doeleinde is met het onderzoek an sich. De ontginning van petrol ("hydrocarbures de roche-mère")is ook mogelijk. Dus niet de gaz de schiste op zich, maar wél een boring en pomping. Dat is onze Mouvoil van plan. Uiteraard gaan ze, eenmaal het holleken gegraven, niet vlug een stapje verder kunnen zetten, als de permissen weer ontdooit worden.

kijk even mee naar de trailer. En ja, tuurlijk, er wordt een beetje gegoocheld met indrukwekkende beelden. Maar dat neemt niet weg dat wat er gebeude (en staat te gebeuren) vrij afgrijswkekend is, te vermijden valt en vooral moet tegen geprotesteerd worden.
Doe dus mee. Ook in België, als zijn er daar voorlopig geen plannen.
1 jaar geleden was er hier een grote manifestatie, waarin alle burgemeesters met hun sjerp rondliepen. Dat was niet de eerste keer en zeker niet de laatste. Maar die collectie sjerpen samen zijn nooit eerder geziene situaties in Frankrijk. (De sjerp die je op zowat alle fotos achter de sprekers ziet staan, is die van ons. En de 8ste foto van langs onder te tellen is dé José Bové. Een boefie. Een anarchist. En hij had het ganse publiek op zijn hand. Een publiek van brave huisvrouwen en sjieke mannen en oude kerels en rechtse boeren. Noois gezien, amai!)


Hier is de leuze: 
gaz de Schiste.
  Ni ici, ni Ailleur. 
Ni aujourd'hui, ni demain

Help mee de wereld daar aan te houden.

op deze site kan je gazland in een versie van 22 min downloaden. Niet gedubd deze keer!

alle afbeeldingen komen van hier, heel veel info daar!

zo, kort is het niet geworden. Hopelijk wel duidelijk. Duidelijk genoeg om daar lawaai te maken. 


Nogmaals: we rekenen op jullie!
dikke merci

Problems

Ok, niet de échte grote, maar toch...

Gezien de temperatuur onder de 10 graden zakte, haalde ik de koffers winterkleren boven. Onze modieuze en spacieuze inloop dressoir werd in een oogwenk getransformeerdtop een Hoop Kleren. In afdelngen Prop, Duw en Dubbelpooi geranschikt....

 
En toen bleek het nog te klein ook. Met als gevolg, overal hoopjes.

  Dus werd ik even hard. En ging ik aan het grondig selecteren van de Hoop. Welke kleren moeste eruit, want laat ons eerlijk zijn, met 2 mensen krijge je al die kleren niet gedragen.

Succesvol sloot ik deze actie af met deze oogst:

een gerkrompen wollen trui
maar slecht nieuws komt nooit alleen, en toen kwam daar een besneeuwd briefje toe!
johei!en morgen dan misschien wel écht over gaz de schiste

vive la conf'!

we zijn nogal fan van de conféderayion paysanne. Linkse rakkers als we zijn.
Dus togen we gisteren in alle vroegte (het was zelfs donker toen we opstonden, hoogst uitzonderlijk hier ten huize Cie) en alle koude (6°c!! 6°C, c'est mortelle!)
naar St genies. Op z'n frans vertikten ze het, uiteraard, ompijltjes op te hangen en na drie toerkes door het slapende dorp redne we bij toeval de marktplaats op.

sfeerbeeldje

We waren er voor de "fête des payysans de la conf'", een maektje vol producenten en links gebroed. We stonden er met onze stand en het was leutig. Dodelijk vermoeiend zo'n ganse dag reclam maken in het frans,maar erg leuk.
En passant verkochten we stickers en badgkes tegen gaz de schiste, want de dreiging blijft!!


onze stand naast de overjaarse anarchistjes
herfsttafereel op de stand
ge ziet het niet zogoed, maar op de bijenkast staat "24 11, portes ouvertes". Een heuse opendeurdag op onze boerderij! we gaan bomen planten enal, gohgohdie twee treuzelaars daar zijn eigenlijk vrijwilligers die ons kwamen helpen de stand open te houden. Luxe, zo hadden wij de tijd een beetje rond te kijken en rustig te gaan eten.


We kregen een plekje in de "durverstent". Een hoop associations bijeen, allemaal omter alternatiefst en activistisch.  En na 1 jaar frankrijk kenden we de helft van de standjes en de standhouders....(We zijn zo zalig stereotiep wijle)morgen meer gaz de schiste, want jullie willen blijkbaar meer info. Komt eraan!!