VlijtAl weken broeit het zowat overal. Menig tuinblog spat van het scherm met al de geuite ijver en werklust in de hof. Er wordt lustig gezaaid, gestekt, gesnoeid, geplant, gepoot, gekiemd, geploegd, gespit, gegrellinet, gebezigd! En steeds met de glimlach en rode wangen van plezier. De bruisende lente in het navelputteken meedragend. Behalve ten Huize Compagnie, zo lijkt wel.
Al vraagt uw Boereken hier enige nuance. Hìj is wél op schema, en zijn meisjes vliegen lustig en blakend van gezondheid rond.
Laten we wel wezen, het is uw Boerinneken dat wacht. Op dat moment van onweerstaanbare werklust. Om te gaan zaaien, stekken, snoeien, poten, kiemen, ploegen, spitten, grellinetten, bezigen. Zonder haast was ze aan het wachten.
En dan begon plots de zon te schijnen, de tulpen te bloeien en de temperatuur onmiskenbaar te stijgen. En nog kwam die Kriebel tot Vlijt niet aanzetten. Genieten des te meer. Een hof doet het immers ook fantastisch goed zonder (over)werkende handjes.
mor niet willen komen hé.

Dit weekend trok ze zuchtend haar overalleken aan. Stroopte ze de mouwen op en zette zich op Aardpeer Zoektocht. Niet om uit te delen maar om de gansen hof vol te planten met wat nog in de grond zat. Na 3 steken in de grond kwamen er twee (!) volle emmers tevoorschijn. Een bos wordt het dus deze zomer. Een bos aardpeer, rondomrond den hof.


En kijkt nu. Terwijl ze eerst zonder zich al te veel moe te maken met het voetje hier en daar een aardpeer de grond in propte, bukte ze zich na verloop van tijd richting aarde, om halverwege de tuin op haar knieen, met blote handen, vuile wangen en een bespatte bril zich van haar taak te kwijten.

Toen haar vingers openlagen van het wroeten, haar wangen rood stonden van de inspanning en haar rug hevig protesteerde, strompelde ze naar binnen, met dé (Moestuin)Glimlach rond haar lippen.Hoewel De Kriebel Tot Vlijt nog steeds niet in mijn navelputteken nestelt, valt het toch weer niet te ontkennen welks een weldaad dat toch geeft.... Mor nu weer twee weken luiheid!! Nooit overdrijven hé. Dat zaaien, stekken, snoeien, poten, kiemen, ploegen, spitten, grellinetten, bezigen kan wel nog even wachten.

Geen opmerkingen: